Ommålning av koppartak på radhus, Kävlinge Gryet

Vårt team målade om koppartaket på ett radhus i Gryet strax utanför Kävlinge. För att förbereda inför ommålningen genomfördes först en mycket noggrann rengöring av taket. Vi applicerade därefter en specialfärg speciellt anpassade för just koppartaket. Resultatet av våra insatser var ett koppartak som ser som nytt ut. Takmålningen genomfördes på en fastighet på Mineralgatan i Kävlinge.

Har du ett tak som behöver målas om någonstans i Skåne? Underskatta inte betydelsen av ny takfärg för att förhöja standarden på din fastighet. Vi använder de bästa takfärgerna för långvarig finish och hållbart skydd. Läs mer här om våra målare från Kävlinge.

Kontakta oss idag!